Faaliyetler

Faaliyetler

Derneğimizde günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar gelip gitmekte olan ve kendilerini illegal bir yapılanmanın ağına düşmekten sakınan gençlerimiz misafir edilmektedir. Misafir etmiş olduğumuz gençlerimize; Kur’ân-ı Kerîm, İlmihâl, Siyer dersleri ve Temel dînî bilgiler verilmektedir. İslâm kimliği ve sevgisini gönüllere nakşetmeye yönelik ilmî çalışmalarımızın yanı sıra sosyal etkinlik adına; gezi, kamp, spor, ziyaret ve piknik organizasyonlarımız da mevcuttur.

Derneğimizde gün içerisinde gelip-giden gençlerimizin yanı sıra barınma ihtiyacı olan kardeşlerimize tahsis etmiş olduğumuz yatakhânemiz vasıtasıyla barınma imkânları da sağlanmaktadır.

Barınma imkânı ve sosyal hizmetler

Derneğimiz; ibâdetlerimizi îfâ için tahsis ettiğimiz abdesthâne ve mescidimiz, ders ve sohbetlerimizin gerçekleştirildiği oturma salonumuz, misâfir ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız konuklarımıza ikrâmlarda bulunduğumuz yemekhânemiz ve 16 kişilik yatakhânemizle birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tebliğ, irşâd ve emr-i bi’l-ma’rûf maksadıyla muhtelif mekânlara gerçekleştirmiş olduğumuz ziyâretlerimiz de derneğimizin amaçlarını yerine getirme noktasında en mühim hizmetlerimizden birisini teşkil etmektedir.