Hakkımızda

Mâide Sûresi’nin 90. âyet-i kerimesiyle: “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” aklı örten her türlü maddelerin tüketilmesi haram kılınmıştır.

Allah Te‘âlâ’nın dînînden uzaklaşıldıkça dînen haram sayılan maddelerin tüketimi de arttı. İnsanlar bu zamanda, psikolojik ve sosyal buhranların kıskacına düşmüş durumdalar. Mânevî çöküntüler toplumu, tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir ümitsizliğe sevk etti. Bu sebeple, te­selli; maddede, çölde serap misali sahte ve kısa süreli sûnî mutluluk veren habîs (pis) uyuş­turucularda ve alkolde aranır oldu. Konunun vahâmeti, birçok büyük devleti de zorunlu olarak harekete geçirdi. Bu asrın en büyük sorunlarından birinin madde bağımlılığı olduğu gerçeği, beynelmilel panellerle tasdiklendi ve madde bağımlılığıyla mücadele, uluslararası bağlayıcılığı olan yasalarla beraber topyekûn seferberliğin konusu oldu.

Bişri Hafi Gençlik Ve Dayanışma Derneği’nin Kuruluşu

Derneğimiz 2015 yılının haziran ayında resmî faaliyete başlamıştır. Faaliyete başlamış olduğu tarihten itibaren vizyon ve kariyerini 16-30 yaş arası,  gerek aile içerisinde gerek sosyal çevresinde yaşanan olumsuzluklar neticesinde uyuşturucuya ve çeşitli kötü alışkanlıklara mübtela olmuş gençlerimize hizmet veren bir kurum olarak belirlemiştir.

Bişri Hafi Gençlik Ve Dayanışma Derneği’nin Kuruluş Amacı

Bişr-i Hâfî Gençlik ve Dayanışma Derneği’nin kuruluş amacı, zamanımızın en büyük sorunu olan aile yapılanmasının eksik ve yetersiz kaldığı sorumluluk alanını doldurmaktır. Bazı aile ve toplum bireylerimizin gençlerimize sağlayamadığı mânevî dünyanın varlığını onlara, aile sıcaklığında hissettirmektir.

Derneğimiz, kendisine isim olarak seçtiğimiz İslâm bü­yüklerinden Bişr-i Hâfî Hazretlerinin hayatın­dan bize yansıyan derslerle sevgi ve ilgiden mahrum kalıp kötü alışkanlıklara müptela olan gençlerimize merhametle el uzatarak onları hayata yeniden kazandırmaya çalışmaktadır. Onları kazanabilmenin ancak onlara sahip çıkmak, yanlarında bulunmak, Kur’ân ve sünnetin ışığında onları manevî müesseselere davet etmekle mümkün ola­bileceğinin idrakiyle bu alana, özellikle önem verilmektedir.
Ömer Faruk Yazar

Huzurun yalnızca İslâm’da olduğu hakikatine dayanan bu faaliyetlerle, hakikî kurtuluş yolu­nu göstermek ve kötü alışkanlıkların toplum tarafından terk edilip nasûhî bir tevbe ile sün­net yoluna dönülmesi amaçlanmaktadır.

Bu anlamda derneğimiz, İsmailağa Câmiasının maddî, mânevî desteğiyle kolları sıvayarak Esenler’de iki katlı faaliyet alanından oluşan (toplamda 500 m²  alana tekabül eden) dernek, 16 kişilik kapasiteli yatakhâne, oturma salonu, yemekhâne, mescid ve abdesthâne bölümleriyle hizmet vermeye başlamıştır. Bununla beraber günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar gelip gitmekte olan ve kendilerini illegal bir yapılanmanın ağına düşmekten sakınan gençleri misafir etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm, İlmihâl, Siyer, Temel dînî bilgileriyle beraber, İslâm ve İslâm adamının sevgisini gönüllere nakşetmek çalışmalarının yanı sıra, sosyal etkinlik adına gezi, kamp, spor, ziyaret ve piknik organizasyonlarımız da mevcuttur.