Gayemiz, yaşadığımız çağın büyük imtihanlarından biri durumuna gelmiş, kendilerine, ailelerine ve toplumumuza büyük zararları dokunan, kötü alışkanlıklara müptela olmuş insanları, içinde bulunduğu durumdan çıkarıp, eğitim, kültürel ve sosyal faaliyet çalışmalarıyla buluşturarak, ilk önce kendisine sonra ailesine ve topluma faydalı bireyler haline getirmek.

Misyonumuz

İnsan odaklı yaklaşımla, madde bağımlılığı veya diğer zararlı alışkanlıkları olan kardeşlerimizi tıbbi ve manevi desteğin yanında, kültürel, sosyal faaliyetler ve eğitimle içinde bulundukları durumdan kurtarıp faydalı birer birey olarak topluma kazandırmak.

Vizyonumuz

Gençliğimizin zararlı alışkanlıklardan topyekün kurtuluşunu sağlayana kadar, bıkmadan yorulmadan çalışarak, alanında en muteber ve örnek kurum olmak.

Değer Yargılarımız

Hesap Verebilirlik: Her açıdan hesap verebilir bir şeffaflık oluşturma gayretiyle; Her işi dini, ahlaki, hukuki ve ilmi yükümlülüklere uygun olarak yerine getirmek.

İtibar: İlim ve sosyal sorumluluk faaliyeti yapan bir kurum olarak; yaptığımız hizmetin zorluklarının idrakiyle en zor dönemlerde bile kurumumuzu zedeleyecek davranışlardan kaçınmak.

İstikamet: Bir hocanın talebesine kazandıracağı en kıymetli özelliğin şahsiyet olduğu bilinciyle her zaman ve mekânda ilim ve irfan ile yoğrulmuş, şahsiyetinden taviz vermeyecek, istikamet sahibi fertler yetiştirme gayretinde olmak.

Kardeşlik ve Vefa: Uzun süre beraber zaman geçirip dertlerini paylaştığımız, sıkıntılarını gidermeye çalıştığımız kardeşlerimizin, kötü alışkanlıkları bırakıp Allah’a, davasına ve kardeşlerine vefalı olmasını sağlamak.

Öğrenci Odaklılık: Öğrencilere en verimli eğitimi sunarken aynı zamanda kendilerini evlerinden daha değerli hissedecekleri imkân ve ilgiyi oluşturmak.

Güvenilirlik: Bütün faaliyetlerimizi; uzman çalışanları, talebeleri, velileri ve hizmet kadrosuyla birlikte şahsî ve dünyevî menfaat gözetmeksizin, karşılıklı güven duygusunu gözeterek; açık ve anlaşılır bir şekilde hayata geçirmek. Tıbbi müdahale gerektiren durumlarda doktor, uzman psikolog ve psikiyatrist kontrolüne tabii olmak.